Historie

Historie

1921

Op 1 augustus wordt Muziekvereniging Concordia Elsloo opgericht. De vereniging is opgericht met aanvankelijk 10 leden en een kapitaal van fl. 500,--. Dit geld werd opgenomen bij de Coöp. Spaar en Leenbank te Boyl met J. Wemer en H. Flokstra als borgen.
De eerste leden waren W. Wemer, A. van Nijen, J. Koops, Joh. Hornstra, B. Betten, H. Hofstee, S. Wemer, J. Wemer, W. Baas, J. Vervat en J. Cats.
In café Cats in Elsloo Noord zoals dat heet, werden de eerste jaren de repetities gehouden. Rond 1924/1925 werden de repetities bij café ’t Centrum gehouden. Als het ’s winters koud was werd er een petroleumkacheltje aangestoken, maar dat werd door Roelof Veen, de cafébaas weer gauw weggehaald als ze amper aan het spelen waren. Dit werd later beter toen iemand op het idee kwam om rond de kachel te gaan zitten zodat Roelof hem niet weg kon halen.

1925

Dhr. Hoogenberg is dirigent, hij krijgt voor optredens buiten Elsloo fl. 2,-- extra.

1928

De contributie wordt verlaagd van 20 op 15 cent per keer, en een jaar later van 15 naar 10 cent per keer.

1931

Bij het 10-jarig bestaan wordt Concordia een vaandel aangeboden door Plaatselijk Belang.

1933

De uitvoeringen werden in die tijd nog afwisselend in café ’t Anker en café ’t Centrum gespeeld. D.w.z. dat tot + 12 jaar na de oprichting dit soort uitvoeringen werden gegeven, dit hield in: eerst concert, daarna een toneelstuk, vaak in 3 bedrijven, daarna dansen waarbij de klok van 00.00 uur vaak werd gepasseerd.

1935

Door de plaatselijke manufacturier (Hafma) werden de petten geleverd en later zelfs voorzien van verlichting.

1937

De 16 leden tellende fanfare gebruikte deze petten met ‘zwaailampen’ voor het eerst ter gelegenheid van de verloving van prinses Juliana. De petten moesten na ieder optreden ingeleverd worden en opgeslagen in grote dozen. Hoewel het niet de bedoeling was nam één van de leden ’n keer een duik in zo’n doos en of hij daar nog weer uitgekomen is …?

1939

In de beginjaren waren er geen dames die in de fanfare zaten; voor de toneeluitvoeringen werden er dus dames ‘geleend’. Pas rond 1965 kwamen de eerste damesleden t.w. Fietje de Vos en Wietsche van der Schaaf, beiden op saxofoon.

1940

De oorlog breekt uit en in 1941 gaat het heel slecht met Concordia, de directeur moet soms huiswaarts keren zonder dat hij de dirigeerstok gebruikt heeft. Na de oorlog wordt aan de Arnhemse muziekvereniging een Es-bugel in bruikleen gegeven, doordat deze door oorlogsgeweld alles hebben verloren.

1946

De fanfare bestaat 25 jaar doch de bestelde feesttent kwam niet op tijd. ’s Avonds werd er met vereende krachten toch nog de tent opgezet en kon het feest alsnog doorgaan op het feestterrein achter ’t Anker. Dirigent Heeringa wordt vervangen door S. Wemer voor een salaris van fl. 15,-- per repetitie.

1956-1960

In de jaren na de oorlog werd er ook wel een cabaretgezelschap ingehuurd uit Arnhem. Het korps was in die tijd erg uitgedund omdat velen elders werkten. Wel werd er nog gerepeteerd en telkens was er wel iemand ‘toevallig’ jarig; Dit alles onder leiding van de heer Wemer. Rond de jaren 50 waren er nog maar 17 leden over. De klank was zo rond ’56 bar en boos, de instrumenten slecht en verouderd. Mede door inzet van de dirigent en leden werden er uiteindelijk in ’56 nieuwe instrumenten gekocht. Het geld hiervoor kwam via o.a. aandelen die verkocht werden en die later vaak werden geschonken. Ondanks de nieuwe instrumenten liet de kwaliteit nog veel te wensen over. Als uniform werden in die jaren een broek met bies en een mutsje (militair model) gedragen.

60'er jaren

De toneeluitvoeringen werden gestopt, er werd jaarlijks een concert verzorgd en na het opruimen van het provisorische toneel werd er gedanst. Ook het dansen is in de jaren vervallen wegens gebrek aan deelname/animo. In de 90-er jaren zijn daar de koffieconcerten voor in de plaats gekomen, wat weer later het nieuwjaarsconcert en het zomerconcert werd.

1962

Oliebollen-acties gingen van start, ook weer om de nodige pegels bij elkaar te bakken. Het bakken gebeurde door ‘eigen’ mensen vaak in ploegendienst zodat zowel ’s nachts al overdag gebakken kon worden. Dat bakken gebeurde op losse gastoestellen met bijbehorende gasflessen. In de wijde omgeving van Elsloo werden die oliebollen verkocht (gevent) ad. f. 1,00 per zak van 10 stuks, wat soms resulteerde in een opbrengst van f. 700,--. Een heel bedrag voor die tijd. De samenstelling en smaak lieten wel eens te wensen over. De laatste jaren komen de oliebollen uit Appelscha en worden nu uitsluitend op bestelling geleverd. Tussentijds heeft de verkoop van oliebollen wel enkele jaren stil gelegen.

1970

Dirigent Van Zanten verlaat onze vereniging en A. Cats doet zijn intrede als dirigent.

1971

Zoals te doen gebruikelijk werd door de fanfare ook wel eens een serenade gebracht, zoals bij ons huidige ere-lid Theunis Kastelein en zijn vrouw Klaasje toen zij 25 jaar getrouwd waren en wel vóór het melken d.w.z. voor 04.30 uur ’s morgens. Na de serenade werd de daarbij behorende borrel geschonken en dan kon het gebeuren dat er o.a. door een enthousiaste basblazer de koeien even gek werden gemaakt.

1973

K. Veen volgt Van Zanten op als dirigent. Het in 1931 aangeboden vaandel gaat helaas door brand in ’t café geheel verloren.

1974

Tj. Oenema neemt de dirigeerstok over van K. Veen, met als voorwaarde dat de leden hard worden aangepakt. Niet alleen op de repetities, maar ook thuis moet er geblazen worden. Ook wordt de opleiding van leerlingen opnieuw opgepakt via de muziekschool en door middel van groepsrepetities.

1976

Met + 20 jeugdleden, de meeste 10 à 12 jaar oud, werd via muziekschool en groepsrepetities het korps opgebouwd. Later werd er door de jeugd deel genomen aan jeugdfestivals in Ulft, met veel succes. Om de jeugd te blijven binden was het gezien school en werk noodzakelijk om de repetities op vrijdagavond te houden. Het gaat crescendo met Concordia onder leiding van Tj. Oenema. Tot 1991 zijn er vele eerste prijzen behaald op concoursen en men is dan ook gepromoveerd van de derde afdeling naar de ere-afdeling. Bij het 55-jarig bestaan wordt door de bevolking van Elsloo een nieuw vaandel aangeboden.

1986

Concordia gaat internationaal! Bijna alle leden gaan mee op een prachtige reis naar Unken in Oostenrijk. De reis maakt op alle leden veel indruk en tot op de dag van vandaag wordt er nog regelmatig teruggedacht aan dit spektakel.

1990

Musikkapelle Unken brengt een tegenbezoek aan Elsloo. Met vereende krachten wordt de loods van De Samenwerking omgetoverd tot een concertzaal waarin de beide verenigingen een prachtig concert geven. De publieke belangstelling was enorm voor onze vrienden uit Oostenrijk.

1991

Tj. Oenema neemt na 15 jaar afscheid als dirigent en wordt opgevold door mevr. L. van Mechelen.

1995

Blaaskapel De Klaeterjaegers doet de reis van 1986 nog eens dunnetjes over en reist af naar Unken in Oostenrijk voor een prachtige week vol muziek.

1996

Concordia viert haar 75-jarig bestaan. Gedurende het hele jaar wordt elke maand een activiteit georganiseerd, zoals een hutspotactie en een straatontbijt voor het dorp. Hoogtepunt is het jubileumfeest. In een grote feesttent wordt een receptie gehouden, een reünie voor oud-leden, een jubileumconcert en op zondagmiddag een kapellenmiddag. Dirigent is dan J. Idsinga.

Uniform

In de beginjaren droeg men een pet, later een uniform bestaande uit een broek, een wit overhemd en een soort muts (kepie).
Later zijn de uniformen weer afgeschaft. Het kostte teveel en het zat vaak veel te warm. Thans treedt Concordia op in wit overhemd, paarse stropdas, zwarte broek, sokken en schoenen.

Acties

Om het financieel allemaal rond te kunnen krijgen zijn er door de leden vele acties op touw gezet. Men ging onder andere oliebollen bakken, oud papier ophalen, renteloze aandelen voor nieuwe instrumenten verkopen, oude huizen afbreken, bos kappen, maïs pellen, tulpen koppen, verlotingen, bazars enz.

Hoogtepunten

Naast vele successen op concoursen zijn er toch wel enkele hoogtepunten die er uitspringen. Zo waren er uitwisselingen met Zuiderwoude, uitwisselingen met Unken (Oostenrijk), weekend Lheebroek, uitstapje Deinze, weekendje Antwerpen en de jeugdfestivals. Ook zijn er uit het korps een big-band en tweemaal een boerenkapel gegroeid. De big-band, de eerste boerenkapel ‘De Stobberooiers’ en de boerenkapel (later egerländer kapel) ‘De Klaeterjaegers’.